ADR

ADR (z anglického Accord Dangereuses Route) je zkratka pro Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Jedná se o evropské bezpečnostní normy pro transport nebezpečných látek.

Nebezpečné věci

  • chemické látky a přípravky
  • nebezpečné odpady
  • nebezpečné výrobky, které mohou svými vlastnostmi ohrozit zdraví a život lidí a negativně působit na okolní prostředí.

ADR je také jednou ze smluv, norem či předpisů, která stanovuje požadavky na obaly určené pro balení nebezpečných věcí. Celkem se jedná o 5 takových dokumentů, které tyto požadavky stanovují.

Obaly dělíme do skupin

  • Obalová skupina I: látky velmi nebezpečné
  • Obalová skupina II: látky středně nebezpečné
  • Obalová skupina III: látky málo nebezpečné

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX