Likvidace odpadu a ekologie

ochrana_prirody

Staré spotřebiče

Jsme registrovaným sběrným místem u společnosti Elektrowin, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací vysloužilých elektrospotřebičů. Staré spotřebiče od vás převezmeme a poté je předáme Elektrowinu k ekologické likvidaci dle platné legislativy.

Stejně tak na našich prodejnách sbíráme staré baterie a předáváme je výrobcům k zpětnému odběru.

Polystyrén

Dále jsme registrováni u společnosti Ekostyren, která se zaměřuje na sběr a další využití polystyrénového odpadu z obalů elektrospotřebičů. Obalový materiál u nás nekončí pouze v kontejnerech a na skládkách, ale je dále zpracováván a je z něj vyráběna druhotný materiál využívaný ve stavebnictví.

Kartóny a lepenka

Veškerým obalovým materiálům se snažíme najít další využití, abychom je jen tak nevyhodili. Všechny kartónové krabice a lepenky využíváme k balení zásilek. Zboží nám výrobci zasílají na paletách v krabicích. Nic z toho nevyhodíme a vše zužitkujeme. Stejně tak spolupracujeme s našimi kolegy prodejci z okolí našich prodejen. Použité krabice, které by jinak vyhodili, od nich odebíráme a používáme v našem e-shopu.