Vrácení zboží

Zakoupené zboží nám můžete vrátit do 14 dní od jeho převzetí a to bez udání důvodu.

Pokud se tak rozhodnete učinit, oznamte nám toto prosím pomocí vyplněného formuláře Odstoupení od kupní smlouvy, který naleznete níže na této stránce.

Se všemi náležitostmi Odstoupení od kupní smlouvy se prosím seznamte v našich obchodních podmínkách.

 

JAK POSTUPOVAT?

 1. Odešlete nám prosím vyplněný formulář Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Formulář zašlete buď ve formě dopisu, elektronicky na e-mailovou adresu info@naseobchody.cz anebo jako součát zásilky se zbožím k vrácení.
 2. Zboží prosím důkladně zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy, a zašlete na své náklady na adresu naší provozovny. Doporučujeme zboží zaslat bez známek používání včetně neporušeného původního obalu.

  Letr CZ s.r.o.
  Sokolovská 1100/2
  743 01 Bílovec

 3. Do zásilky také přibalte kopii faktury nebo vyplněný formulář Odstoupení od kupní smlouvy.
 4. Uchovejte si prosím podací lístek. Zásilku doporučujeme také pojistit.
 5. Poté co převezmeme Vaši zásilku, zboží zkontrolujeme a budeme Vás kontaktovat pomocí e-mailu. Nejrychlejším způsobem vrácení peněz je bankovní převod.
 

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY?

Máte další otázky? Zde odpovídáme na ty nejčastější. Pokud by Vás přeci jen zajímalo něco jiného, napište nám.

1) Mohu vrátit jen část zakoupeného zboží?

 • Zákazník má také možnost vrátit pouze část zakoupeného zboží. Produkty tvořené sadami zboží musí být vždy vráceny kompletní. Při částečném vrácení pak bude zákazníkovi vrácena pouze částka vynaložená na vrácené zboží bez poštovného za dodání zásilky.

2) Jak se počítá 14 denní lhůta pro vrácení zboží?

 • Prvním dnem lhůty pro vrácení zboží je den následující po dni, kdy došlo k převzetí zásilky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musíte odeslat nejpozději 14. den této lhůty.

3) Kdo platí poštovné?

 • Náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník. Zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebudou převzato.

4) Kdy a jak mi budou vráceny peníze?

 • Peníze Vám zašleme na Váš bankovní účet po doručení vráceného zboží.

5) Kdy nemohu odstoupit od kupní smlouvy?

 • Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy na zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, které podléhá rychlé zkáze, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:

Adresát:

Letr CZ s.r.o.
Sokolovská 1100/2
743 01 Bílovec
tel: +420 725 448 202
e-mail: info@naseobchody.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: (název, výrobce, typ, …)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Číslo objednávky:  ………………………………………………………………………………

Datum objednání:  ………………………………………………………………………………

Kupující

Jméno a příjmení:  ………………………………………………………………………………

Adresa:  ………………………………………………………………………………………………

Telefon:  ………………………………………………………………………………………………

E-mail:  ………………………………………………………………………………………………

Číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………………

(pro vrácení peněz)

Poznámka

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dne ………………………………

 …………………………………….

Podpis spotřebitele

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)