Reklamace

Na zakoupené zboží zakoupené zboží platí 24 měsíční záruční lhůta od jeho převzetí. Záruku můžete uplatnit buď v autorizovaném servise, nebo na adrese naší provozovny.

Seznamte se prosím se všemi náležitostmi Práva z vadného plnění v našich obchodních podmínkách.

Autorizovaný servis:

Zakoupené zboží, které přestalo správně fungovat a plnit tak svůj účel, můžete reklamovat v odborných autorizovaných servisech. Technik buď dorazí přímo na Vámi zadanou adresu, kde se bude snažit problém odstranit, anebo výrobek zašlete přímo do servisu.

Servisní středisko můžete nalézt buď na webech výrobců anebo pak v tomto internetovém seznamu. Stačí zadat okres, značku a typ výrobku. Při uplatnění reklamace si vždy připravte daňový doklad a případně sériové číslo výrobku.

 1. Najděte příslušný autorizovaný servis na webu výrobce na v tomto seznamu.
 2. Připravte si název a typ výrobku případně jeho sériové číslo.
 3. Kontaktujte servis s požadavkem na uplatnění reklamace a postupujte dle pokynů jeho pracovníků.

Provozovna NašeObchody.cz:

Pokud si přejete reklamaci uplatnit na naší provozovně, postupujte dle těchto pokynů.

 1. Zboží prosím důkladně zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy, a zašlete na adresu naší provozovny.
  Letr CZ s.r.o.
  Sokolovská 2
  743 01 Bílovec
 2. Do zásilky přibalte vyplněný průvodní reklamační formulář. Můžete nám jej také zaslat na e-mailovou adresu info@naseobchody.cz.
 3. Uchovejte si prosím podací lístek. Zásilku doporučujeme také pojistit.
 4. Poté co převezmeme Vaši zásilku, zahájíme reklamační řízení. O jeho průběhu a výsledku Vás budeme kontaktovat pomocí e-mailu.

Vzor formuláře naleznete níže na této stránce.

 

Nejčastější dotazy:

Máte další otázky? Zde odpovídáme na ty nejčastější. Pokud by Vás přeci jen zajímalo něco jiného, napište nám.

1) Bylo mi doručeno poškozené zboží.

 • Neprodleně (nejpozději do 24 hodin od doručení) prosím kontaktujte naši provozovnu (info@naseobchody.cz nebo +420 725 448 202) a přepravce, který Vám zásilku doručil. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci poškozeného zboží a obalového materiálu (ten nevyhazujte). Kontakty naleznete zde.

2) Dodané zboží nefunguje.

 • Zboží prosím vraťte na adresu naší provozovny v rámci 14 denní lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy. Veškeré informace naleznete zde.

3) Jak dlouho trvá reklamační řízení?

 • Na posouzení a vyřízení reklamace je určena lhůta v délce 30 dní. Ta začíná dnem následujícím po dni, kdy byla uplatněna reklamace (doručeno zboží a oznámení).

4) Přijdu o data a v zařízení?

 • Ne vždy lze zařízení opravit bez rizika ztráty dat. Pokud je to možné, tak si vždy svá data zálohujte. Za jejich případnou ztrátu nebo zneužití prodejce ani servisní středisko nenese žádnou odpovědnost.

5) Zboží s neodstranitelnou vadou?

 • Pokud nelze zboží opravit je zákazníkovi nabídnuta možnost výběru jiného zboží nebo navrácení peněz.

6) Kdo hradí náklady spojené s reklamačním řízením?

 • Pokud je Vaše reklamace uznána jako oprávněná, pak Vám uhradíme nutné náklady spojené s reklamačním řízením (náklady na zaslání zboží do servisu či naší provozovny). V momentě, kdy je reklamace posouzena jako neoprávněná, nevzniká nárok na úhradu těchto nákladů. Vždy si uchovejte veškeré dokumenty ze servisního střediska.

7) Jaké jsou záruční podmínky při nákupu na firmu?

 • Při nákupu na firmu (zadání IČO při vytváření objednávky) je možno uplatnit právo z vadného plnění ve lhůtě 12 měsíců od převzetí zboží.

8) Přijdu o svá data na elektronickém zařízení?

 • Pokud to stav Vašeho zařízení umžňuje, zálohujte si veškerá data, která chcete uchovat, před odesláním zařízení nebo jeho části do servisu nebo na naši provozovnu. Prodejce ani servis, kteří budou reklamaci řešit, neprovádí zálohu dat a neručí za jeiich zachování.

Průvodní reklamační formulář:

Adresát:

Letr CZ s.r.o.
Sokolovská 2
743 01 Bílovec
tel: +420 725 448 202
e-mail: info@naseobchody.cz

Oznamuji, že tímto uplatňuji právo z vadného plnění u tohoto zboží: (název, výrobce, typ, ...)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Popis závady

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Číslo objednávky:  ………………………………………………………………………………

Datum objednání:  ………………………………………………………………………………

Kupující

Jméno a příjmení:  ………………………………………………………………………………

Adresa:  ………………………………………………………………………………………………

Telefon:  ………………………………………………………………………………………………

E-mail:  ………………………………………………………………………………………………

Číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………………

(pro případ vrácení peněz)

Poznámka

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dne ………………………………

 …………………………………….

Podpis spotřebitele

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)